سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

اولین مخترعان جهان

* اولین مردمان جهان که نخ به سکه می‌بستند و در داخل تلفن‌های عمومی می‌انداختند، ایرانیان بودند
* اولین مردمانی که توانستند از کارتهای اعتباری تلفن‌های عمومی استفاده کنند، بدون آنکه اعتبار آن کم شود، ایرانیان بودند
* اولین مردمانی که نوشابه‌های تقلبی ساختند، ایرانیان بودند
* اولین مردمانی که در اولین صادرات به کشورهای شمالی ایران به جای حنا، خاک رنگی فروختند، ایرانیان بودند
* اولین مردمانی که کشف کردند دروغگویی و ریا و کلک‌بازی برای موفقیت ضروری است، ایرانیان بودند
* اولین مردمان دنیا که همزمان هم مایل هستند گرمشان شود و هم سردشان ایرانیان بودند، چون همزمان با روشن کردن بخاری، پنجره‌ها را هم باز می‌کنند
* اولین مردمانی که در گروه کم‌توسعه‌ترین کشورهای دنیا قرار دارند ولی ادعا و توقع برترین مردمان دنیا را دارند ، ایرانیان بودند
* اولین مردمانی که فقط به گذشته بسیار بسیار دور خود افتخار می‌کنند ولی در 500 سال اخیر چیزی برای دنیا نداشته‌اند ، ایرانیان بودند


[ یکشنبه 88/11/18 ] [ 2:9 صبح ] [ پترس ]

نظر