سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

حکایت

??بزرگی می گفت :

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی میدهید 

دقت کنید !!!

??تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

??نعمتهای خدا نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

??زیستن با استانداردهای خدا بسیار زیبا خواهد بود[ سه شنبه 94/12/11 ] [ 2:0 عصر ] [ آفریده ]

نظر