سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

کارنامه

کارنامه زمان ما  :

بیست

پونزده

ده

مردود

.

.

.

.

کارنامه در حال حاضر :

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

.

.

.

.

کارنامه در آینده :

مرسی ناناز

لایک داری عزیزم

داشتی میریدی

ریدی گلم[ شنبه 94/5/31 ] [ 10:31 صبح ] [ پترس ]

نظر