سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

میخوای بدونی دیوونه ای یا نه؟!!


به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روانپزشک پرسیدم شما چطور میفهمید که یک بیمار روانى

به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روانپزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب میکنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل

جلوى بیمار میگذاریم و از او میخواهیم که وان را خالى کند

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگتر است .

روانپزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر میدارد...!
شما میخواهید تختتان کنار پنجره باشد یا ...؟
   [ جمعه 91/6/17 ] [ 9:29 عصر ] [ زینب جون ]

نظر