سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

میجی یوجی!!!

 

از یه دختره پرسیدم : حالت چطوره ؟
گفت :میجی یوجی !!!
اولش فکر کردم داره چینی ژاپنی حرف میزنه نگو منظورش این بوده : مرسی ، تو چی..؟


خدا شفاش بده

 [ جمعه 91/10/15 ] [ 4:23 عصر ] [ پترس ]

نظر