سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

متن جالب و خنده دار

سلام چون من خیلی بچه خوب و مثبتی هستم همین اول اعلام می کنم این مطلب را از سایتjok20.blogsky.com برداشتم چون جالب بود  گذاشتم شما هم بخونید یکم از فکر امتحانا بیایید بیرون

این هم یه جور ضدحال.....

داشتم با ماشینم می رفتم سر کار که موبایلم زنگ خورد گفتم بفرمایید
الووو.. ، فقط فوت کرد !
گفتم اگه مزاحمی یه فوت کن اگه میخوای با من دوست بشی دوتا فوت کن . دوتا فوت کرد .
گفتم اگه زشتی یه فوت کن اگه خوشگلی دوتا فوت کن ، دوتا فوت کرد .
گفتم اگه اهل قرار نیستی یه فوت کن اگه هستی دوتا فوت کن ، دوتا فوت کرد .
گفتم من فردا میخوام برم رستوران شاندیز اگه ساعت دوازده نمیتونی بیای یه فوت کن اگه میتونی بیای دوتا فوت کن ، دوباره دوتا فوت کرد .
با خوشحالی گوشی رو قطع کردم فردا صبح حسابی بخودم رسیدم بهترین لباسمو پوشیدم . دوش گرفتم و ادکلن زدم تو پوست خودم نمی گنجیدم فکرم همش به قرار امروز بود داشتم از
خونه در میومدم که زنم صدام کرد و گفت ظهر ناهار میای خونه؟
اگه نمیای یه فوت کن اگه میای دوتا فوت کن....[ پنج شنبه 89/10/23 ] [ 3:29 عصر ] [ پارمیدا ]

نظر