سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

تفاوت رفتارهای دخترو پسر (یه خورده طنز)

توی این اندک عمری که داشتم ! دیدم خیلی چیزاست که مرد و زنو متفاوت میکنه، پس براتون مینویسم تا شما هم دقت کنید یا اگه چیز دیگه ای هم به ذهن قشنگتون رسید تعارف نکنید و بگید.

1- از همون بچگی اگه دو تا دختر دعوا کنن سریع کارشون به گریه میکشه و ماماناشون وقتی بچه ی همدیگه رو میبینن اونا هم میافتن به جون هم که این چه بچه ایه....  ولی اگه دوتا پسر دعواشون بشه هیچ کدوم کم نمیارن و چون حالیشون نیست به قصد کشت همدیگه رو میزنن بعدشم دوتا بزرگتر پیدا میشن و جداشون میکنن.به خیرو خوشی هم تموم میشه!

2- بعدی وقتیه که بزرگ میشن و مثلا عاقل! پسرا عشق کرم ریختن و دخترا عشق کلاس گذاشتن. این ماجرا هم هیچ وقت تموم نمیشه تا دنیا کم بیاره و تموم بشه!

3- حالا دیگه خیلی بزرگ شدن و رفتن سر خونه زندگی خودشون! یه روز که زن بیچاره خونه نباشه........ همه ی چیزایی که خودتون میدونید به کنار، زن که میاد و وحشت میکنه و شاید غش بکنه و آخرش قهر میکنه واسه این که - مگه کلفت گرفتی - مرد هم به روی خودش نمیاره : این کارا مال زناست به من چه! -

4- زن یه سوسک میبینه جیغ میکشه تا سر خیابون میدویه. حالا مرد عین خیالش نیست اگه سوسمار هم بیاد تو خونه از جاش جم نمیخوره!

5- مرد خونه تنهاست: زنگ درو میزنن،تلفن زنگ میخوره ، بچه گریه میکنه، غذا داره میسوزه. مثلا پا میشه با یه حرکت ماهرانه همه کارا رو درست کنه بدتر میزنه خراب میکنه اونی که پشت در بود با اونی که تلفن زده بود که بی خیالش میشن.بچه هم آخرش نفسش میگیره غذا هم که تکلیفش معلومه میسوزه!

آقایون و خانومهای محترم اینا همش الکیه به دل نگیرید ( البته خودتون که بهتر میدونید حقیقتیه که همه میدونن!)[ جمعه 89/1/27 ] [ 8:19 صبح ] [ زینب جون ]

نظر