سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

جل الخالق

لامصب ببین چه خلاقیتی داشته باید فکر کرد
[ سه شنبه 93/2/23 ] [ 11:59 صبح ] [ پترس ]

نظر

جالبه[ پنج شنبه 93/2/18 ] [ 7:41 عصر ] [ حاج رحیم ]

نظر

کلید اسرار

رفیقم پفک بهم تعارف کرد دوتا برداشتم گفت خب دیگه بسه ؛ برگشت دستش خورد به درخت نصفش ریخت تو جوب  .  . .
“کلید اسرار”پوزخند[ شنبه 93/2/6 ] [ 9:28 عصر ] [ پترس ]

نظر

هرهرهر

 

 

 [ پنج شنبه 93/2/4 ] [ 5:37 عصر ] [ پارمیدا ]

نظر